Vidste du at trykkeri er blevet opfundet 2 gange

Vidste du at trykkeri er blevet opfundet 2 gange

Trykkeri har eksisteret i mange århundrede. Det er det, som har muliggjort udbredelsen af bøger verden over og har præget den menneskelige udvikling.

I den vestlige verden blev trykkekunsten (specifikt bogtrykkerkunsten) opfundet af Johann Gutenberg omkring år 1450. Den metode han udviklede, dominerede bogtrykkerkunsten i Europa helt frem til 1800-tallet. En af de mest kendte bøger, som menes at være trykt af Johann, er Gutenbergbiblen fra ca. 1454. Den blev trykt i 180 kopier (48 eksisterer stadig i dag).

Trykte bøger lagde grundstenen for renæssancens udvikling, hvilket var afgørende for flere store videnskabelige fremskridt i Europa. Derudover svækkede trykkeriet det latinske sprog, imens det styrkede nationalsproget i de respektive lande. Den første bog på dansk blev trykket i 1495 – Den danske Rimkrønike. Trykkeri har haft så stor en effekt på den menneskelige civilisation, at filosoffen Francis Bacon udnævnte det til en af de største opfindelser – sammen med krudt og kompasset.

 

Bogtrykkerkunsten blev opfundet i Kina først

Da Johann Gutenberg udviklede sin trykkemetode, havde trykkeri allerede eksisteret i Kina i næsten 1000 år. Man ved ikke, hvem der opfandt den kinetiske trykkekunst, men trykte tekster blev udbredt i Kina allerede i 500-tallet. Den første trykkemetode, som blev udviklet i Kina, var bloktryk.

Ved bloktryk-teknikken tegnes teksten først på et stykket papir. Imens papiret stadig er vådt, bliver det lagt på et stykke træ, så det efterlader et aftryk. Træet udenom aftrykket bliver derefter skåret væk, så aftrykket fremhæves. Derefter påføres trykfarve på det fremhævede træ, så det laver et tryk på silke eller papir.

 

Serigrafi – Silketryk

En anden trykkemetode fra Kina er silketryk, også kaldet serigrafi. Ordet serigrafi kommer af de to latinske ord serius, som betyder silke og grafi, der betyder at aftegne. Serigrafi er en trykkemetode, som gengiver et billede på bl.a. papir, stof og andre materialer.

Serigrafi blev introduceret til den vestlige verden i det 18. århundrede, dog blev det først rigtig udbredt, da silke blev mere tilgængeligt. Derefter begyndte den vestlige verden at udvikle deres egne metoder til at lave serigrafi.

Serigrafi bruges stadig i dag. Det har især sin fordel i industrielle miljøer, hvor stor holdbarhed – både indendørs og udendørs er en nødvendighed. Flere virksomheder kombinerer i dag serigrafi med mere nutidige trykkemetoder for at skabe det bedst mulige produkt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *